Aktuelle strømafbrydelser
PRISER OG TARIFFER

Transportbetaling gruppe C-kunder

Tilslutningspunkt typisk i 0,4 kV nettet pr. 1. januar 2020

Læs også om den rabat, der er på alle tariffer fra den 1. februar og resten af 2021

Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
  Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms 15,41 47,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms -15,41 -47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms 0 0
Nettarif inkl. moms 19,26 59,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms -19,26 -59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms 0 0
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms 699
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
  Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms 15,41 47,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms -15,41 -47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms 0 0
Nettarif inkl. moms 19,26 59,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms -19,26 -59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms 0 0
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms 716
 
Rådighedsbetaling
Rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms 19,27
Rabat rådighedtarif øre/kWh af eget forbrug til Cerius inkl. moms -19,27
Årligt produktionsmålerabonnement kr./år inkl. moms 682
Årlig betaling for egenproducenter uden
produktionsmåler kr./år inkl. moms
81,25
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
  Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms 15,41 47,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms -15,41 -47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms 0 0
Nettarif inkl. moms 19,26 59,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms -19,26 -59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms 0 0
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms 698
Nettarif til Cerius (priser i øre/kWh)*
  Lavlast Spidslast
Nettarif ekskl. moms 15,41 47,57
Ekstraordinær rabat ekskl. moms -15,41 -47,57
Samlet tarifbetaling ekskl. moms 0 0
Nettarif inkl. moms 19,26 59,46
Ekstraordinær rabat inkl. moms -19,26 -59,46
Samlet tarifbetaling inkl. moms 0 0
Netabonnement
Årligt netabonnement kr./år inkl. moms 548

*Lastperioder

Lav:

  • alle dage i perioden april - september
  • alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 20.00 - 17.00.

Spids:

  • alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 17.00 - 20.00.

Kontakt os

70 29 20 24

Man-fre kl. 07.00-15.00
(Lukket på alle helligdage)

info@cerius.dk


Cerius

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
CVR-nummer 28 11 32 85

Cookiepolitik | Politikker | Whistleblowerordning

© Cerius 2021