Lokal kollektiv tarifering

Når kunder går sammen på for eksempel villaveje, i boligforeninger og lignende om at styrke det lokale grønne engagement, så mener vi, at dette skal understøttes. Derfor er Cerius og Radius i gang med at udvikle en model for lokal kollektiv tarifering.

Vores tanker går på en tarifering til sammenslutninger af netkunder, der tilskynder til optimal udnyttelse af det lokale net med et økonomisk incitament til hensigtsmæssig samplacering af forbrug og produktion hos kunderne.

Målet med lokal kollektiv tarifering er en tidssvarende prismodel, der er omkostningsægte, og som understøtter en samfundsøkonomisk effektiv anvendelse og udvikling af transportinfrastrukturen.

Den 19. september 2023 inviterede Cerius og Radius interesserede til dialogmøde om vores tanker til en ny model med plads til dialog og erfaringsudveksling.

Bemærk, at modellen er under udvikling og forventer tidligst at blive indført i starten af 2025.

Du finder præsentationen fra mødet nedenfor.

Præsentationer