Nettilslutning af produktionsanlæg

Nedenfor ses hvordan det typisk foregår ved nettilslutning af produktionsanlæg. Du kan se uddybet, hvad der sker i hver enkelt fase i processen.

 • Nyt anlæg: Anlægsejer kontakter Cerius med forespørgsel om nettilslutning af anlæg.
 • Screening: Cerius undersøger mulighederne for tilslutning og anviser muligt tilslutningspunkt samt spændingsniveau for tilslutning.
 • Aftale:Anlægsejer og Cerius indgår aftale om nettilslutning, herunder aftale om evt. sikkerhedsstillelse.
 • Etablering: Cerius etablerer tilslutningspunkt.
 • Idriftsættelse: Anlæg spændingssættes, idriftsættes, testes og godkendes.

Anlægsoplysninger

Ved henvendelse om nettilslutning af nyt produktionsanlæg har Cerius som udgangspunkt brug for følgende oplysninger:

 • Type af anlæg (sol, vind eller andet),
 • Anlægsstørrelse,
 • Placering af anlæg,
 • Ønske om tidspunkt for tilslutning,
 • Evt. nedtagning af eksisterende anlæg.

Nettilslutningsomkostninger

Særligt for tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller, omfattet af VE-nettilslutningsbekendtgørelsen, opkræves der betaling efter regning for tilbudsgivning. Det gælder også, selvom elanlægget ikke tilsluttes.

Betaling dækker omkostninger til behandling af anmodning om nettilslutning.

Bestemmelse af tilslutningspunkt

På baggrund af oplysninger fra anlægsejer undersøger Cerius mulighederne for nettilslutning med henblik på at kunne oplyse anlægsejer om:

 • Afstand til tilslutningspunkt,
 • Spændingsniveau (10 kV, 50 kV eller 132 kV),
 • Vejledende tidsplan,
 • Evt. krav om sikkerhedsstillelse.

VE-Nettilslutningsbekendtgørelsen

Ifølge VE-Nettilslutningsbekendtgørelsen er netvirksomheden forpligtiget til at anvise et tilslutnings-punkt ikke længere væk fra anlægget end nærmeste
50/10 kV hovedstation.

Netvirksomheden skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Tilslutning af et produktionsanlæg forudsætter indgåelse af en aftale om nettilslutning.

Cerius har metodeanmeldt og anvender standardskabelon for nettilslutningsaftale. Nettilslutningsaftalen samler alle relevante både administrative og tekniske informationer vedr. tilslutning og idriftsættelse af anlægget.

Nettilslutningsaftalen udgør sammen med evt. krav om sikkerhedsstillelse grundlaget for Cerius’ igangsættelse af sin del af anlægsprojektet.

Find aftalerne her

Sikkerhedsstillelse

Netvirksomheden er ifølge VE-Nettilslutningsbekendtgørelsen forpligtiget til at etablere et tilslutningspunkt når der er tilstrækkelig sikkerhed for at anlægget opføres. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse.

Cerius etablerer det ifølge nettilslutningsaftalen anviste tilslutningspunkt.

I etableringsfasen vil der være løbende dialog mellem anlægsejer og Cerius vedr. den praktiske gennemførsel af nettilslutningen.

Idriftsættelse af anlægget forløber i flere faser:

 • Spændingssætningstilladelse,
 • Midlertidig idriftsættelse,
 • Test,
 • Endelig driftstilladelse.

For hver fase skal gældende krav opfyldes og nødvendig dokumentation fremsendes til Cerius.

Mere information

Tekniske betingelser LV (pdf)

Tekniske betingelser MV og HV (pdf)