Højeste niveau i ti år: Stor vækst i antallet af nye solceller hos private og mindre virksomheder

Mange private og små erhvervsdrivende øst for Storebælt har brugt 2023 på at få installeret nye solcelleanlæg, viser tal fra netselskaberne Cerius-Radius, der ejer elnettet i Østdanmark, hvor de mange nye anlæg er tilsluttet. Netselskaberne vurderer, at høje elpriser under energikrisen og bidraget til at løse klimakrisen er afgørende faktorer for investeringerne.

Da energikrisen sendte elpriserne i vejret, kiggede mange danskere efter måder, hvorpå de kunne nedbringe deres elregning. Det betød blandt andet, at der blev sparet og flyttet forbrug, men nye tal fra netselskaberne Cerius-Radius viser også, at kunderne i Østdanmark har forsøgt at investere sig ud af udfordringerne.

I de første ti måneder af 2023 er der således tilsluttet knap 70.000 kW nye solceller hos private og mindre erhvervsdrivende på Sjælland, Lolland Falster og øerne. Det er mere end en fordobling af hele 2022 og syvdobling sammenlignet med hele 2021.

Der er fuld fart på den grønne omstilling, og elektrificeringen af vores energisystem spiller en central rolle, så vi kan slippe af med fossile brændsler som olie og gas. Investeringerne i solceller viser udviklingens hastighed, og vi kan glæde os over, at vi har et stærkt elnet, der gør, at ingen private eller mindre erhvervsvirksomheder skal holde sig tilbage med at investere og yde deres bidrag til den grønne omstilling,” siger Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Cerius-Radius, og fortsætter:

Der er ingen tvivl om, at kundernes investeringer også har været drevet af de høje energipriser, som vi så i slutningen af 2022. Og selvom elpriserne er faldet i 2023, og dermed den økonomiske gevinst ved solcelleanlæg er blevet mindre for forbrugerne, så er disse anlæg stadig af betydning for både klimaet og for kundernes økonomi. For alle prognoser viser, at de privates elforbrug vil stige i takt med at flere får varmepumper og elbiler m.m.

Den accelererede elektrificering på tværs af hele Cerius-Radius’ forsyningsområde stiller krav til elnettet, og derfor netselskaberne hele tiden med at overvåge, forstærke og udbygge nettet, fortæller Jens Fossar Madsen.

Det er en kæmpe opgave at fremtidssikre elnettet og matche det tempo, som vi ser i omverdenen. Vi håndterer 40.000-45.000 sager årligt, så vi mander op og investerer for at sikre, at vi alle også i fremtiden har den høje forsyningssikkerhed, som vi er vant til. Faktisk forventer vi at bruge et tocifret milliardbeløb frem mod 2030 på elnettet i vores område,” siger Cerius-Radius’ direktør, Jens Fossar Madsen.

Ovenstående data er på baggrund af elnettets C-kunder, som dækker over kunder de private og mindre erhvervskunder, der er tilsluttet i lavspændingsnettet.

Seneste nyheder